was successfully added to your cart.

ผู้บริหารบริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด คุณภิรมณ ชูประภาวรรณ เข้ารับรางวัลเพชรพาณิชย์

22222

ผู้บริหารบริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด คุณภิรมณ ชูประภาวรรณ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงพาณิชย์   เข้ารับรางวัลเพชรพาณิชย์ เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดขึ้น เพื่อมอบให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ด้านการค้าและการพาณิชย์ และผู้ที่สร้างคุณูปการให้แก่กระทรวงพาณิชย์ ในสาขาผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม Commerce Diamond Award Commercial Innovation Entrepreneur

11111111111

Leave a Reply