was successfully added to your cart.

7 เคล็ดลับทานอาหารในงานเลี้ยงให้ไม่อ้วน

2-7-เคล็ดลับ-ทานอาหารในงานเลี้ยงอย่างไร-ให้ไม่อ้วน
  1. เลือกใช้จานอาหารขนาดเล็ก ที่จะทำให้เราควบคุมปริมาณของอาหาร หรือ ของว่างที่ทานได้มากขึ้น
  2. เลือกทานเมนูผัก เป็นอย่างแรก อย่างเช่น สลัดผักรวม
  3. เลือกทานโปรตีน หรือ เนื้อสัตว์ไขมันต่ำ ไม่ทานที่ติดหนังหรือมีมัน เช่น ปลา
  4. หลีกเลี่ยงอาหารหรือของว่างประเภททอด
  5. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มน้ำตาลสูง เช่น น้ำอัดลม (หรือหากเป็นไปได้ ขอเป็นน้ำอัดลมที่ไม่มีน้ำตาล เช่น Zero, Sugar-free หรือ ดื่มชาไม่ใส่น้ำตาลแทน)
  6. เงยหน้าขึ้น พูดคุย สนทนาทำความรู้จักกับผู้อื่นบ้าง อย่ามัวแต่ตั้งหน้าตั้งตาทานอย่างเดียว จะทำให้การทานอาหารช้าลง
  7. เคลื่อนไหว เช่น เดินบ้าง ยืนบ้าง ลดการนั่งติดอยู่กับที่

Leave a Reply