was successfully added to your cart.

น้ำมะพร้าว ช่วยเพิ่ม การเผาผลาญจริงหรือ?

พร้าว

บางคนมีความเชื่อว่าหลังการออกกำลังกาย การดื่มน้ำมะพร้าวดีกว่าการดื่มน้ำเปล่า นั่นเป็นเพราะว่าในน้ำมะพร้าวนั้นมีอิเล็กโตไลต์ อย่างโพแทสเซียมที่เสียไปกับเหงื่อ

แต่สำหรับการออกกำลังที่ไม่หนักมากนั้น (เบาถึงปานกลาง) จากงานวิจัย การดื่มน้ำอย่างเพียงพอตลอดวันร่วมกับการทานอาหารที่ครบถ้วนหลายหลากเป็นประจำ การดื่มน้ำมะพร้าวหลังออกกำลังกายนั้นไม่ได้มีผลลัพธ์ที่แตกต่างจากการดื่มน้ำเปล่ามากนัก

ส่วนที่บอกว่าช่วยเพิ่มการเผาพลาญอาหารนั้น หากร่างกายอยู่ในภาวะสูญเสียน้ำ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอะไร ก็จะช่วยการทำงานของระบบการเผาผลาญได้ทั้งนั้นค่ะ แต่ทั้งนี้การเผาผลาญของแต่ละคนขึ้นกับอีกหลายปัจจัย เช่น การนอนหลับ ปริมาณน้ำในร่างกาย พฤติกรรมการทานอาหารและการออกกำลังกาย ร่วมด้วย

อ้างอิง Taylor Wolfram. Academy of Nutrition and Dietetics. Coconut Water: Is It What It’s Cracked Up to Be? Accessed 31/7/2017

Leave a Reply