was successfully added to your cart.

แก้กลิ่นคาวปลา ติดเขียง

1ขจัดคาวปลาติดเขียง

กลิ่นคาวปลา ติดเขียง ติดอ่างล้างจาน ล้างออกยากใช้แค่น้ำยาล้างจานอย่างเดียว กลิ่นก็คงไม่หมดไปง่ายๆ ลองใช้ฟองน้ำชุบน้ำส้มสายชูทาให้ทั่วทั้งเขียง และบริเวณอ่างล้างจานทิ้งเอาไว้สักครู่ แล้วจึงใช้น้ำยาล้างจานล้างตามปกติอีกรอบกลิ่นคาวปลาที่น่ารังเกียจก็จะหมดไปค่ะ

Leave a Reply