was successfully added to your cart.

กิน Cereal อย่างไรให้ Healthy

กินซีเรียลอย่างไร

 

  • เลือกทานซีเรียลที่ทำจากธัญพืช Whole grain มีผลไม้อบแห้ง หรือใส่ผลไม้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มรสชาติและคุณค่าทางอาหาร
  • ไม่ทานซีเรียลที่มีการเคลือบน้ำตาล (Frosted หรือ Coated) หรือซีเรียลที่มีการปรุงแต่งรสชาติหวาน
  • ทานพร้อมกับนม ไม่ทานเล่นเปล่าๆเป็นมื้อว่าง เพื่อให้ได้โปรตีน ซึ่งโปรตีนจะช่วยให้อิ่ม อยู่ท้องมากกว่าคาร์โบไฮเดรต

Leave a Reply