was successfully added to your cart.

สูตรคำนวณเช็คสุขภาพ น้ำหนักเกิน? น้ำหนักปกติ? แบบไหนเสี่ยงเบาหวาน?

BMI

คุณคิดว่าคุณเป็นคนสุขภาพดีหรือไม่คะ?  หนึ่งในปัจจัยที่เป็นตัวชี้วัดได้ คือน้ำหนักตัวนั่นเองค่ะ เพราะน้ำหนักตัวที่มากเกินไปเป็นสาเหตุที่เพิ่มความเสี่ยงโรคเรื้อรังหลายโรค รวมถึงโรคเบาหวาน แล้วน้ำหนักตัวของคนสุขภาพดีคืออย่างไร เรามีตัวช่วยชี้วัดอย่างค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index; BMI) ที่ทุกคนสามารถคำนวณเองได้ง่ายๆ โดยการนำน้ำหนักตัว (กิโลกรัม) หารด้วย ส่วนสูง(เมตร) ยกกำลังสอง ถ้าค่า BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 23 สำหรับคนไทย ถือว่ามีน้ำหนักเกินแล้วค่ะ! เกณฑ์ที่เป็นค่าของคนน้ำหนักปกติ ถือว่าดีคืออยู่ระหว่าง 18.5 – 22.99  คนที่มีภาวะอ้วน มักจะมีการสะสมของไขมันส่วนเกินอยู่ด้วย ส่งผลต่อระบบเผาผลาญน้ำตาลในร่างกาย ทำให้ระบบเผาผลาญแย่ลงเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานมากขึ้น  วิธีที่จะช่วยลดน้ำหนัก คงหนีไม่พ้นการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างที่เราทราบกันดี แต่การดูแลน้ำหนักตัวของเราให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ก็เป็นวิธีที่ทุกคนทำได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน ได้ประโยชน์ที่มากกว่าการลดน้ำหนักอย่างแน่นอนค่ะ

ค่าดัชนีมวลกาย (กก./ตร.เมตร)
WHO เกณฑ์คนเอเชีย
น้ำหนักน้อย < 18.5 < 18.5
น้ำหนักปกติ 18.5 – 24.99 18.5 – 22.99
น้ำหนักเกิน ≥25 ≥ 23
Pre-obese 25 – 29.99 เสี่ยงโรคอ้วน

23 – 24.99

อ้วนระดับ 1 30 – <34.99 25 – 29.99
อ้วนระดับ 2 35 – <39.99 ≥ 30
อ้วนระดับ 3 ≥40 ·

 

อ้างอิง: : www.Thaihealth.or.thเรื่องภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Leave a Reply