was successfully added to your cart.

โปรตีนเจ แบบไหนดีจริงต่อสุขภาพ

โปรตีนเจ

ในช่วงเทศกาลกินเจ เป็นช่วงที่ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีที่คนเราจะได้ทำบุญ ละเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายนะคะ แต่หลายคนก็มีความกังวลใจว่าการทานเจจะทำให้เราได้รับโปรตีนไม่เพียงพอหรือไม่ แท้จริงแล้วโปรตีนที่เราจะได้รับจากอาหารเจมาได้จากหลายแหล่งเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นจากถั่วเมล็ดแห้ง เช่น ถั่วแดง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วเปลือกแข็ง เช่น ถั่วอัลมอนด์ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ หรือผลิตภัณฑ์จากถั่ว เช่น เต้าหู้ นมถั่วเหลือง เป็นต้นค่ะ นอกจากนี้ เนื้อสัตว์เจ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ โปรตีนเกษตร ซึ่งเป็นโปรตีนจากพืชที่จำลองรูปแบบของเนื้อสัตว์ ก็เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีอีกทางหนึ่งค่ะ แต่สิ่งที่ต้องระวังคือเนื้อสัตว์เจที่เราเห็นกันไม่ได้ทำมาจากโปรตีนเกษตรทั้งหมด โดยเฉพาะที่เราเห็นกันบ่อยๆ มักจะทำมาจากแป้งเป็นหลัก ซึ่งไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนักสำหรับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักตัวในช่วงเทศกาลกินเจ เนื้อสัตว์เจที่ทำจากแป้งอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนักค่ะ ทานได้บ้างแต่ต้องคอยระวังไม่ให้ทานมากจนเกินไป แต่เนื้อสัตว์เจที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ที่แนะนำ ก็คือ โปรตีนเกษตรนั่นเองค่ะ

 

อ้างอิง: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Leave a Reply