was successfully added to your cart.

ออกกำลังกาย (ตอนเช้า) ช่วยให้สมองดีอย่างไร!?

6

รู้หรือไม่คะว่าการออกกำลังกายตอนเช้าๆ จะส่งผลให้ระบบการเผาผลาญของเราดี ไปตลอดทั้งวัน
ระบบเมตาบอลิซึมในร่างกายก็เหมือนกับการเร่งน้ำมันเครื่องให้รถยนต์นั่นเองค่ะ ถ้าเราได้เพิ่มพลังงานความร้อนให้กับเครื่องแล้ว เครื่องยนต์ (ร่างกาย) จะสามารถทำงานได้ดี มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปตลอดทั้งวัน

การออกกำลังกายในตอนเช้า ถ้าจะเน้นเพื่อการส่งเสริมระบบเผาผลาญในร่างกาย ควรเน้นเป็นการออกกำลังที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น แรงขึ้น เป็นการออกกำลังแบบคาร์ดิโอ จะเป็นการช่วยสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงหัวใจ สมอง และอวัยวะต่างๆภายในร่างกายได้ดี เช่น วิ่ง เดินเร็ว ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน หรือ แม้แต่การฝึกโยคะที่เป็นการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง (Flow) ก็สามารถช่วยเรื่องการไหลเวียนโลหิต ช่วยเปิดระบบการทำงานของกล้ามเนื้อและอวัยวะส่วนต่างๆ ภายใน ภายนอกได้เป็นอย่างดี

เมื่อร่างกายมีเลือดไหลเวียนไปอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ระบบเมตาบอลิซึมภายในเริ่มทำงาน ก็ถือป็นการเริ่มต้น เตรียมพร้อมวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วค่ะ

Leave a Reply