ABOUT
US

บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด

การกินดี มีสุขของผู้บริโภคถือเป็นหัวใจในการทำธุรกิจของเรา ฟอร์แคร์จึงได้มุ่งมั่นในการทำค้นคว้าวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมอาหารที่มีรสชาติอร่อย และมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีที่สุด ฟอร์แคร์กะทิธัญพืช คือ กะทิเพื่อสุขภาพ ที่สามารถใช้ในการประกอบอาหารแทนกะทิจากมะพร้าว เป็นสินค้าตัวแรกของเรา ซึ่งได้มีการจดอนุสิทธิบัตรไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545

และจากความสำเร็จที่ผ่านมา ฟอร์แคร์จึงได้นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีต่อสุขภาพเข้าสู่ตลาดอย่างต่อ เนื่อง ไม่ว่าจะเป็นฟอร์แคร์ บาลานซ์ เครื่องดื่มน้ำจมูกข้าว, ฟอร์แคร์ เฮลท์ตี้ครีม, เดลิแคร์ วิปปิ้งครีม ไลท์, เดลิแคร์ ไอศกรีมดัดแปลงชนิดเหลว พร้อมใช้ ซึ่งได้ทั้งคุณค่าทางโภชนาการและความอร่อยถูกใจผู้บริโภค

ฟอร์แคร์ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลความสำเร็จจากสมาคมต่าง ๆ ที่เล็งเห็นความตั้งใจในการสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่รักสุขภาพ

รางวัลและผลงาน

  • 2550 ฟอร์แคร์ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประจำปี 2550
  • 2552 ฟอร์แคร์ได้รับรางวัลในโครงการสร้างความตระหนักและเผยแพร่ ส่งเสริม SMEs ที่มีบรรษัทภิบาล
  • 2552 ฟอร์แคร์ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยจากมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
  • 2554 ฟอร์แคร์ บาลานซ์ รสดาร์คช็อกโกแลต ได้รับรางวัลที่ 3 ในการประกวดนวัตกรรมอุตสาหกรรมด้านอาหาร จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
  • 2555 กะทิธัญพืช ฟอร์แคร์ ได้รับรางวัลจากวุฒิสภาในฐานะผู้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
  • 2556 ฟอร์แคร์ได้รับใบรับรอง Thailand Trust Mark (TTM) จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  • 2558 บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด ได้รับรางวัลเพชรพาณิชย์ สาขาผู้ประกอบการ ผู้สร้างนวัตกรรม จากกระทรวงพาณิชย์
  • 2558 ฟอร์แคร์ บาลานซ์ ออร์แกนิก ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย จากมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมป์