was successfully added to your cart.

ข่าวสารและ
กิจกรรม

20170906_140113

4CARE BALANCE ร่วมใจ “สานต่อที่พ่อให้ทำ…ช่วยคนไทยพ้นภัยมะเร็ง”

By | ข่าวสารและกิจกรรม | No Comments

4CARE BALANCE ขอเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “สานต่อที่พ่อให้ทำ…ช่วยคนไทยพ้นภัยมะเร็ง” ร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง สานต่อพระปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าลูก…

Read More
20170723_๑๗๐๗๒๔_0003

งานวิจัยพบ เครื่องดื่มใยอาหารสูง มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนร่างกาย การขับถ่ายและคุณภาพชีวิต!

By | ข่าวสารและกิจกรรม | No Comments

นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ภาคโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงผลงานวิจัย “ผลของการรับประทานเครื่องดื่มใยอาหารสูงต่อการเปลี่ยนแปลงข…

Read More