skip to Main Content

ช่องทางจัดจำหน่าย

BUY WITH 4CARE

ONLINE SHOPPING

HEALTH SHOP

บริษัท ฟอร์แคร์ จํากัด

ที่อยู่บริษัท
168 ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 15
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพฯ 10510

ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ : 02 171 1394 – 97
เบอร์มือถือ : 086 325 9320
Line ID : @4care
Email : [email protected]

ฟอร์แคร์ ขอขอบคุณสำหรับความสนใจในบริษัทของเรา
*โปรดกรอกข้อมูลแบบฟอร์มให้ครบถ้วน แล้วเราจะติดต่อคุณกลับไป

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

นโยบายการคืนเงิน

บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้
1. บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ คืนให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า

1.กรณีลูกค้าชำระเงินช่องทางตัดผ่านบัตรเครดิต ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตร ของลูกค้า

2.กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking, เก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วันทำการ

นโยบายการคืนสินค้า
ลูกค้าสามารถคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ สินค้ายังไม่ได้ใช้งาน ป้ายสินค้าต้องไม่หลุดออกจากตัวสินค้าหรือเสียหาย และสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิมรวมทั้งบรรจุภัณฑ์  พร้อมทั้งระบุหมายเลขการสั่งซื้อ หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับสินค้าแล้วจะตรวจเช็คสินค้าเพื่อดำเนินการขั้นต่อไป

เงื่อนไขการคืนสินค้า
ทางบริษัทรับคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

 1. สินค้าชำรุดจากการจัดส่ง
 2. สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ บางส่วนของสินค้าสูญหาย สินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้
 3. หากสินค้าที่ส่งคืนอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขของการส่งคืนสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนสินค้า
 4. กรณีสินค้าถูกตีกลับจากการปฏิเสธการรับสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการจัดส่งสินค้า และทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้กับลูกค้าตามระยะเงื่อนไขการคืนสินค้า
 5. ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การก่อการร้าย การชุมนุมทางการเมือง ฯลฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการจัดส่งสินค้า และทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้กับลูกค้า
 6. สถานที่ส่งคืนสินค้า ต้องเป็นไปตามที่ระบุช่องทางการคืนเท่านั้น ไม่สามารถคืนตามช่องทางอื่น หรือร้านสาขาที่ร่วมรายการได้

นโยบายการยดเลิกคำสั่งซื้อ
ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก็ต่อเมื่อคำสั่งซื้อยังอยู่ในสถานะกำลังดำเนินการ ทางเราจะตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการผ่านการโทรติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด (02 171 1394 – 97) เท่านั้น และจะไม่รับทราบหรือตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการด้วยวิธีการอื่นใด เช่น ผ่านทางอีเมล

ในกรณีที่สินค้าที่เกี่ยวข้องได้รับการบรรจุหรือจัดส่งแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ แต่หลังจากได้รับสินค้าแล้ว ท่านยังสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ตามนโยบายการคืนสินค้าภายใน 7 วัน

นโยบายการจัดส่งสินค้า

 1. Cut off 15:00 น. ของวันสำหรับจัดส่งวันรุ่งขึ้น
 2.  รอบจัดส่งขึ้นอยู่กับพื้นที่มูลค่าของสินค้า
  2.1 ทุกคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท จะจัดส่งผ่านขนส่งเอกชนภายใน 3 วันทำการ
  2.2 กรุงเทพฯ และปริมณฑล สั่งซื้อเกิน 1,500 บาท ฟอร์แคร์ จะจัดส่งเองตามรอบขนส่งของทางบริษัท
  2.3 ต่างจังหวัดสั่งซื้อเกิน 1,500 บาท จะจัดส่งทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี
  2.4 กรณีเร่งด่วน จะจัดส่งผ่านบริษัทเอกชนภายใน 3 วัน

 

 

1.นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับ www.4care.co.th (“เว็บไซต์”) ของบริษัท ฟอร์แคร์ จำกัดสามารถเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประโยชน์ในการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์นี้ รวมทั้งการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของคุณ และการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์และบริการให้เหมาะกับคุณ ฟอร์แคร์ เคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างเคร่งครัด และมีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการให้บริการ โดย ฟอร์แคร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยการประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่บนเว็บไซต์

2.ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ฟอร์แคร์ ขอเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณที่อาจเกิดขึ้นจากการบันทึกข้อมูลอัตโนมัติผ่านทางโดเมนเนมของคุณหรือผู้ให้บริการในการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความยินยอมจากคุณ รวมถึงข้อมูลที่คุณให้ไว้ด้วยความสมัครใจ ได้แก่

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียน หรือสมัครสมาชิก
 2. ข้อมูลการติดต่อระหว่างบริษัทและผู้ใช้บริการ
 3. ข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และผู้ใช้บริการ
 4. ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวในการเข้าเว็บไซต์
 5. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

 1. กรณีที่มีกฏหมายกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บไว้โดยเฉพาะ บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด จะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามกรอบระยะเวลาดังกล่าว เช่น ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เป็นต้น
 2. กรณีกฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด จะกำหนดระยะเวลาจัดเก็บตามความจำเป็นที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานของบริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด

4. การนำข้อมูลไปใช้

ข้อมูลของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญกับ บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด โดย จะใช้มาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลของคุณเป็นความลับ บุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้โดยเด็ดขาดหากไม่ได้รับอนุญาตจาก ฟอร์แคร์ นอกจากนี้คุณอาจได้รับจดหมายข่าวเพื่อแจ้งโปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษจาก ฟอร์แคร์ หากคุณไม่ประสงค์จะรับข่าวสารและอีเมล กรุณาติดต่อเราได้ที่ cs@care.co.th ฟอร์แคร์ จะเปิดเผยบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือนโยบายของภาครัฐ เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน ความปลอดภัยของเว็บไซต์และผู้ใช้บริการของ ฟอร์แคร์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทหรือองค์กรอื่นเพื่อป้องกันการทุจริตและลดความเสี่ยงด้านเครดิต ข้อมูลของคุณอาจเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่ถูกโอนไปยังบุคคลที่สามกรณีที่มีการควบรวม ขาย หรือเลิกกิจการ

5.การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

กรณีมีการแสดงลิงก์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด ไม่มีอำนาจในการควบคุมเว็บไซต์เหล่านั้นซึ่งอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกับ บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด เว็บไซต์ของบุคคลที่สามเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์เหล่านั้น หากบุคคลที่สามมีสิทธิแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่เรา การแบ่งปันข้อมูลนี้จะตกอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามนั้น ๆ

6.ความปลอดภัยของข้อมูล

สิ่งที่เราคำนึงถึงมากที่สุดนอกจากการเคารพในความเป็นส่วนตัวและการที่สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน คือการเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยที่สุด บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด จึงเลือกใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ (Secure Sockets Layer หรือเรียกโดยย่อว่า SSL) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยสำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์ที่ทันสมัยที่สุดในขณะนี้ จึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยระดับมาตรฐานสากลในการสั่งซื้อ การชำระเงิน และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของส่วนตัว

7.ช่องทางการติดต่อ

สถานที่ติดต่อ : บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

168 ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

เบอร์ติดต่อ : 02 171 1394 – 97

เว็ปไซต์ : www.4care.co.th

 

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า