skip to Main Content

กติการ่วมสนุก

กิจกรรม บาลานซ์ ดาร์กช็อกโกแลต ผสมคาเคาออร์แกนิก ฉลอง 1,000,000 ซอง แทนคำขอบคุณ แจกเต็มๆ กว่าร้อยรางวัล

 

วิธีร่วมสนุก

 1. กด Like Facebook Fanpage BALANCE
 2. ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์บาลานซ์ ดาร์กช็อกโกแลต ผสมคาเคาออร์แกนิก 1 กล่อง คู่ใบเสร็จที่เขียนชื่อ นามสกุลและเบอร์โทรของคุณ โดยต้องเห็นรายการสินค้า เลขที่ใบเสร็จ และวันที่ออกใบเสร็จ ชัดเจน (กรณีที่เป็นบิลเงินสดต้องมีชื่อและที่อยู่ของร้านค้าชัดเจน ที่ทีมงานสามารถตรวจสอบได้เท่านั้น)
 3. โพสต์ภาพใต้คอมเมนท์กิจกรรม
  ** 1 ใบเสร็จ ต่อ 1 สิทธิ์ โดยวันที่ออกใบเสร็จต้องอยู่ในช่วงระยะเวลากิจกรรม
  ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.2564 – 30 มิ.ย. 2564 เท่านั้น

ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม

ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564 เวลา 23.59 น.
จับฉลากผู้โชคดี วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด
ประกาศผล วันที่ 15 ก.ค. 2564 เวลา 17.00 น. ทาง Facebook Fanpage Balance
 

ของรางวัล

 • รางวัลที่ 1 SAMSUNG TV TU7000 UHD LED (55″, 4K, Smart)  รุ่น UA55TU7000KXXT  จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 16,990 บาท
 • รางวัลที่ 2 APPLE iPad Mini ความจุ 64 GB รุ่น Wifi สี Space Grey จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 13,900 บาท
 • รางวัลที่ 3 APPLE iPad 8 ความจุ 32 GB รุ่น Wifi สี Space Grey จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 10,900 บาท
 • รางวัลที่ 4 ตู้เย็น 2 ประตู SAMSUNG รุ่น RT22FGRADSA/ST 8.4 คิว สีเงิน จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,690 บาท
 • รางวัลที่ 5 บาลานซ์ ดาร์กช็อกโกแลต ผสมคาเคาออร์แกนิก จำนวน 150 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 215 บาท

รวมมูลค่าของรางวัล 112,410 บาท

เกณฑ์การตัดสิน

 1. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลจากผู้ที่โพสต์รูปผลิตภัณฑ์และใบเสร็จ โดยมีการเซ็นชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์ลงบนใบเสร็จอย่างชัดเจน รวมถึงผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องปฏิบัติตามกติกาครบทุกขั้นตอนอย่างถูกต้อง
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คอมเมนท์ใต้โพสต์กิจกรรมโดยขอสงวนสิทธิ์ลบโพสต์ คำบรรยาย และ/หรือ คำตอบที่ใช้ภาษาหยาบคาย ส่อเสียด พาดพิง หรือก่อให้เกิดข้อขัดแย้งไม่ว่าในทางศาสนา สังคม หรือการเมือง รวมถึงโพสต์ คำบรรยาย และ/หรือ คำตอบที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเจตนาทุจริต คัดลอก เลียนแบบ มีการแก้ไข หรืออาจจะละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล และประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง Facebook Fanpage Balance (https://www.facebook.com/Balance-101585558519560)
วิธีการ และระยะเวลาการยืนยันสิทธิ์ และเงื่อนไขการรับรางวัล
 
  1. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 14 ส.ค. 2564 ก่อนเวลา 23.59 น.
  2. ผู้โชคดีต้องแจ้งข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิ์ อันได้แก่ ชื่อ นามสกุลของผู้ได้รับรางวัล เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ได้รับรางวัล ที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัลของผู้ได้รับรางวัลผู้ร่วมกิจกรรมทำตามขั้นตอนดังนี้ 1.กด Like Facebook Fanpage Balance  2. ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์บาลานซ์ดาร์กช็อกโกแลต ผสมคาเคาออร์แกนิก คู่กับใบเสร็จ 1 กล่อง ต่อ 1 ใบเสร็จ โดยต้องเห็นวันที่ออกใบเสร็จ ซึ่งต้องอยู่ในระยะเวลาระหว่างการร่วมกิจกรรมเท่านั้น รวมถึงเลขที่ใบเสร็จ รายการสินค้าและมูลค่าสินค้าชัดเจน พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ ลงบนใบเสร็จ
  3. ผู้ร่วมกิจกรรมทำตามขั้นตอนดังนี้ 1.กด Like Facebook Fanpage Balance  2. ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์บาลานซ์ดาร์กช็อกโกแลต ผสมคาเคาออร์แกนิก คู่กับใบเสร็จ 1 กล่อง ต่อ 1 ใบเสร็จ โดยต้องเห็นวันที่ออกใบเสร็จ ซึ่งต้องอยู่ในระยะเวลาระหว่างการร่วมกิจกรรมเท่านั้น รวมถึงเลขที่ใบเสร็จ รายการสินค้าและมูลค่าสินค้าชัดเจน พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ ลงบนใบเสร็จ 3. โพสต์ภาพใต้คอมเมนท์กิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามขั้นตอนครบถ้วนจะได้รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัล โดยใบเสร็จ 1 ใบ ถือเป็น 1 สิทธิ์
  4. บัญชีผู้ใช้งาน Facebook 1 บัญชี หรือ 1 ชื่อ-นามสกุล มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตลอดระยะเวลากิจกรรมเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
  5. ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร  และต่างจังหวัด  ต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ,ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา, มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล สำหรับการรับรางวัล บริษัทฯ จะโทรศัพท์แจ้งโชค และแจ้งผู้โชคดีให้ทราบทางจดหมาย โดยผู้โชคดีต้องติดต่อขอรับรางวัลตามสถานที่ ที่บริษัทฯกำหนด ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ทางบริษัทฯจะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยหรือสาธารณะกุศลอื่นต่อไป
  6. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏรายชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้หรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นและไม่มีเงินสดเป็นส่วนประกอบในของรางวัล  และผู้โชคดีมีสิทธิ์จะได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล เท่านั้นตลอดรายการหากปรากฏชื่อซ้ำซ้อน คณะกรรมการจะทำการจับรางวัลสำรองต่อไป
  7. ผู้โชคดีต้องแจ้งข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิ์อันได้แก่ชื่อ นามสกุลของผู้ได้รับรางวัล เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ได้รับรางวัล ที่อยู่สําหรับจัดส่งของรางวัลของผู้ได้รับรางวัลกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยของรางวัลจะถูกจัดส่งให้แก่ผู้ได้รับรางวัลตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ภายใน 30 วัน หลังจากวันยืนยันสิทธิ์
  8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
  9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คอมเมนท์ใต้โพสต์กิจกรรม โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ลบโพสต์คําบรรยาย และ/หรือ คําตอบที่ใช้ภาษาหยาบคาย ส่อเสียด พาดพิง หรือก่อให้เกิดข้อขัดแย้งไม่ว่าในทางศาสนา สังคม หรือการเมืองรวมถึงโพสต์คําบรรยาย และ/หรือ คําตอบที่คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเจตนาทุจริต คัดลอก เลียนแบบ มีการแก้ไข หรืออาจจะละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า

  10. กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ร่วมกิจกรรมที่โพสต์คอมเมนต์ใน Facebook Fanpage Balance ระหว่างระยะเวลาการร่วม กิจกรรมเพื่อให้ทีมงาน และคณะกรรมการตัดสินสามารถตรวจสอบได้เท่านั้น

  11. การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมให้ความยินยอมและความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่บริษัทฯ กําหนด รวมถึงให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย โอน หรือประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม ซึ่งรวมถึงบัญชีผู้ใช้งาน Facebook รายชื่อ รูปถ่าย หรือข้อมูลใดๆ ที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม เพื่อการประกาศผลผู้ได้รับรางวัล การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ กิจกรรมทางการตลาด และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  12. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
  13. พนักงานและครอบครัวของกลุ่ม บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัดและกลุ่มบริษัทในเครือ และบุคคล / องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ การจัดรายการในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
  14. รายการนี้จัดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยทุกท่านมีสิทธิ์ เข้าร่วมรายการนี้ ตามกติกา เงื่อนไขทุกประการ ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  15. หากบริษัทฯพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัลหรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันทีหรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ
  16. กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ  จะรวบรวมชิ้นส่วนของผู้ร่วมรายการมาทั้งหมดมากองรวมกัน และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนด
  17. ทางบริษัทฯถือว่าผู้ร่วมรายการทุกท่านที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี้ทุกประการ
  18. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage BALANCE (https://www.facebook.com/Balance-101585558519560)
  19. ใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค เลขที่ 800/2564
Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า