was successfully added to your cart.

สร้างสไตล์การกินแบบสุขภาพดี ทำได้ง๊ายง่าย!

การรับประทานอาหารให้มีสุขภาพดีนั้น เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนทราบกันดีอยู่แล้ว และล่าสุดที่เราได้พูดถึงหลัก my plate ไปนั้น ก็เป็นอีกหลักการหนึ่ง ซึ่งทำให้เราสามารถที่จะสร้างรูปแบบการรับประทานอาหารอย่างสุขภาพดีได้ โดยอาศัยหลักการง่ายๆ ดังนี้

  • ชนิดอาหารและเครื่องดื่มที่เลือกทานเป็นสิ่งสำคัญ
    ก่อนเลือกทานอาหารในแต่ละวัน ให้คิดถึงความหลากหลายของประเภทอาหาร ปริมาณที่ทาน และคุณค่าสารอาหารที่จะได้รับ เพื่อสร้างนิสัยการกินให้เหมาะสมกับร่างกายของเรา โดยคำนึงถึงกิจวัตรประจำวันที่เราทำ ใช้แรงมากน้อยแค่ไหน ต้องเพิ่มอะไรหรือไม่ หรือควรหลีกเลี่ยงอาหารชนิดใดเป็นพิเศษ เพราะไม่ว่าอาหารหรือเครื่องดื่มชนิดใด ล้วนส่งผลกับร่างกายทั้งสิ้น
  • อ่านฉลากโภชนาการ เลี่ยงสารปรุงแต่ง ไขมันอิ่มตัว โซเดียม และน้ำตาล
    เนื่องจากในปัจจุบัน มีสินค้าอาหารที่มีสารปรุงแต่งเพื่อเพิ่มรสชาติ รสสัมผัส มีอายุเก็บรักษาได้นานมากขึ้น ฉลากโภชนาการเป็นเครื่องมือชั้นเยี่ยมในการคัดกรองอาหารและเครื่องดื่มก่อนที่เราจะเลือกซื้อบริโภค เราควรหลีกเลี่ยงสารปรุงแต่งต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าที่มีไขมันอิ่มตัว ไขมันทรานส์ โซเดียม และน้ำตาล เนื่องจากเป็นสาเหตุในการเกิดเมตาบอลิซินโดรม(metabolism syndrome) ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังจากส่วนประกอบเหล่านี้ได้ เช่น โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน เป็นต้น
  • ตั้งเป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินทีละเล็กน้อย
    เพราะการพยายามเลิกทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มที่เราชอบมาตลอดเป็นเรื่องยาก ดังนั้น การตั้งเป้าหมายว่าจะลดปริมาณลงทีละนิด หรือหาอาหารหรือเครื่องดื่มทางเลือกมาทดแทน จึงเป็นวิธีที่ได้ผลมากกว่า โดยอาจจะมีเป้าหมายเดือนละ 1 อย่าง เพื่อให้โอกาสร่างกายและจิตใจค่อยๆปรับสไตล์การทานอาหาร และไม่รู้สึกอึดอัดในการปรับเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เช่น จากที่เคยชอบทานขนมกรุบกรอบทุกวัน ให้ตั้งเป้าไว้ว่าจะเปลี่ยนมาทานผลไม้ทดแทนอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง เป็นต้น

แหล่งอ้างอิง : https://www.choosemyplate.gov/MyPlate

Leave a Reply