was successfully added to your cart.

อาหารว่างคืออะไรกันแน่?

เมื่อพูดถึงอาหารว่าง เราก็จะนึกถึงขนม หรือของหวานที่เรากินในช่วงระหว่างอาหารมื้อหลัก แต่นอกจากนั้น อาหารว่างยังหมายรวมถึงอาหารที่ย่อยง่าย ทำง่าย หยิบกินได้ง่าย มีปริมาณอาหารและให้พลังงานน้อยกว่ามื้อหลัก โดยแต่เดิมเราใช้อาหารว่างเพื่อต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมบ้าน หรือทำเก็บไว้กินเพื่อบรรเทาความหิวระหว่างอาหารมื้อหลัก แต่ในปัจจุบัน อาหารว่างเริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้น เนื่องจากคนไม่มีเวลาทานอาหารมื้อหลัก เพราะต้องเดินทางไกลระหว่างบ้านและที่ทำงาน หรือเด็กนักเรียนที่ต้องใช้ระเวลาเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนนานๆ อาหารว่างจึงเปลี่ยนรูปแบบจากเดิม แม้ว่ายังคงรูปแบบของวิธีการที่ทำง่าย พกพาหยิบกินได้สะดวก แต่คนเลือกที่จะทานในปริมาณมากขึ้น และทำให้ได้รับพลังงานมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ส่งผลให้ผู้ที่ทานอาหารว่างได้รับพลังงานมากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ ดังนั้น เราจึงควรระมัดระวังในการเลือกทานอาหารว่างมากขึ้น ไม่ทานในปริมาณมาก เลี่ยงของทอด อาหารที่มีพลังงานสูงจากไขมันและน้ำตาล เลือกทานกลุ่มอาหารที่มีพลังงานต่ำและใยอาหารสูง เช่น ผลไม้ นม โยเกิร์ต หรือถั่วเมล็ดแห้ง และพยายามทานอาหารมื้อหลักตามปกติ ไม่นำอาหารว่างมาทดแทนเป็นอาหารมื้อหลักนะคะ

หล่งอ้างอิง : https://infothaifood.wordpress.com/tag/อาหารว่าง/
อุบล ดีสวัสดิ์ .  (
2549).  อาหารว่าง.  กรุงเทพฯ : เพชรการเรือน.

Leave a Reply