was successfully added to your cart.

Work-Health-Life balance ชีวิตที่ดีมีความสุข คือชีวิตอย่างไร?

คุณคิดว่า การมีชีวิตที่ดีมีความสุข คือชีวิตอย่างไรคะ  บางคนอาจการมีการงานที่ดี บางคนอาจเป็นการได้เงินเดือนสูง มีบ้าน มีรถ บางคนอาจเป็นการได้ท่องเที่ยวรอบโลก แต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนกลับลืมไป นั่นก็คือสุขภาพของเราและสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ด้วยค่ะ หากเรามีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงแล้ว เราคงไม่สามารถทำงานหรือเรียนหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก หรือแม้แต่การไปท่องเที่ยว แม้มีโอกาสแต่อาจไม่สนุกไม่ราบรื่นนัก เพราะต้องมาห่วงสุขภาพ นั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมการสร้างสมดุลชีวิตส่วนตัว การทำงาน การพักผ่อนจิตใจ และการดูแลสุขภาพจึงมีความสำคัญ  ชีวิตเราจะดีแค่ไหนคะ ถ้าเราหันกลับมาใส่ใจตัวเองมากขึ้น มีความสุขมากขึ้น โดยยึดการมีชีวิตที่พอเพียง เดินบนทางสายกลาง ใช้ชีวิตทุกด้าน ไม่มากหรือน้อยจนเกินไปและยังมีเวลาใส่ใจคนที่เรารักมากขึ้น

ขอยกตัวอย่างจากคนในประเทศสวีเดนนะคะ คนในประเทศนี้มีการแบ่งแยกชีวิตการทำงาน กับชีวิตส่วนตัวสำหรับครอบครัวดีมากๆเลยค่ะ ในช่วงหลังเลิกงานหรือวันหยุดสุดสัปดาห์จะไม่มีการเอางานมาทำต่อที่บ้านค่ะ เพราะเขาจะให้ความสำคัญกับเวลาของครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการหากิจกรรมสนุกๆทำด้วยกัน หรือการออกไปนั่งปิกนิคพักผ่อนในสวน แต่หากเมื่อเป็นเวลาทำงานแล้ว เขาจะมีการทำงานอย่างจริงจรังค่ะ มีการกำหนดเวลาการทำงาน ชั่วโมงการพักอย่างชัดเจน มีความรับผิดชอบสูงในหน้าที่ของตนเพื่อให้ได้ผลงานตามที่คาดการณ์เอาไว้ ทันตามกำหนดการ และที่สำคัญเขามีเวลาเพื่อส่วนรวม โดยสร้างประโยชน์พัฒนาสังคมที่เขาอยู่ เช่น  การใส่ใจสิ่งแวดล้อม เน้นการใช้สินค้าจากคนในท้องถิ่น (Local food/product) สนับสนุนสินค้าออร์แกนิก เพื่อความปลอดภัยในระยะยาวทั้งต่อสุขภาพของตนเอง คนในครอบครัวและคนในประเทศ

แบบอย่างที่ดีแบบนี้ น่านำมาปรับใช้มากๆเลยค่ะ เพราะในปัจจุบันนี้แค่ Work-Life Balance อาจไม่พอ ควรต้องหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองด้วย เพื่อให้เรามีชีวิตอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะ

Leave a Reply