was successfully added to your cart.

สมุนไพรไทยสารพัดประโยชน์ จริง หรือ “เกินจริง”

หากลองไปค้นข้อมูลสมุนไพรไทยใน google ดู เราจะพบว่าสมุนไพรของไทยเรานั้นมีสรรพคุณมากมายนับไม่ถ้วน บางชนิดถึงขั้นระบุว่าสามารถป้องกันและรักษาโรคได้แทบจะเกือบทุกโรค จนบางทีก็อดสงสัยไม่ได้ว่ามันมีสรรพคุณมากขนาดนั้นจริงหรือ? ด้วยความสงสัยนี้ เราจึงได้ไปหาข้อมูลมาคลายความสงสัยค่ะ โดยข้อมูลจากองค์การเภสัชกรรมพบว่า ฤทธิ์ของสมุนไพรไทยโดยทั่วไปนั้น โดดเด่นในด้านเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงขึ้น นั่นหมายความว่า สมุนไพรส่วนใหญ่มีฤทธิ์ช่วย “ป้องกัน” โรคต่างๆ มากกว่าการรักษา นอกจากนั้นฤทธิ์เสริมเหล่านี้ยังช่วยทำให้การตอบสนองของยาแพทย์แผนปัจจุบันดียิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม เรายังไม่สามารถนำสมุนไพรไทยมาใช้รักษาโรคได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาวิจัยยืนยันถึงผลการรักษาและผลข้างเคียงในการใช้สมุนไพรนั้นๆ อีกทั้งขนาดหรือปริมาณยาที่ใช้ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพหรืออาจเป็นพิษหากได้รับเกิดขนาด ดังนั้น ในด้านเภสัชกรรมจึงแนะนำให้รับสมุนไพรเสริมได้จากอาหาร เพื่อหวังผลป้องกันโรคมากกว่ารับประทานในรูปแบบของยาหรือสารสกัดเข้มข้นที่ส่วนใหญ่ยังไม่มีการรองรับถึงความปลอดภัยต่อร่างกายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวค่ะ

ถึงแม้ว่าสมุนไพรจะเน้นไปที่การเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ซึ่งช่วยป้องกันโรคต่างๆได้ แต่หากเป็นโรคทั่วไปหรือเป็นอาการที่ไม่ซับซ้อน เราสามารถใช้สมุนไพรบางชนิดในการรักษาโรคได้จริงค่ะ เพราะได้ผ่านการรับรองจากการศึกษาวิจัยมาอย่างหนักแน่นเพียงพอแล้ว ตัวอย่างโรคหรืออาการและสมุนไพรที่ใช้รักษาได้ อาทิเช่น ไข้หวัด ไอ ใช้สมุนไพรในครัวเรือน ได้แก่ มะนาว ตะไคร้ ขิง นำมาปรุงเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มได้ค่ะ

แหล่งอ้างอิง : ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว. เภสัชกรชำนาญการ รพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร. จริงหรือ? “ยาสมุนไพรรักษาโรคได้ดีกว่ายาแผนปัจจุบัน. ThaiPBS.

Leave a Reply