was successfully added to your cart.

เครื่องดื่มเกลือแร่จำเป็นแค่ไหน? (สำหรับคนออกกำลัง)

สำหรับเครื่องดื่มเกลือแร่มีลักษณะจำเพาะคือจะมีส่วนประกอบที่ช่วยเพิ่มพลังงานให้กับร่างกาย โดยเป็นน้ำตาลปริมาณมากและอิเล็กโทรไลต์ ความจำเป็นที่ต้องดื่มนั้นขึ้นอยู่กับชนิดกีฬาที่ออก ว่าทำให้สูญเสียเหงื่อมากน้อยแค่ไหน และระยะเวลาที่ออกกำลังกาย  ถ้ามีการเสียเหงื่อมากเราจึงจะชดเชยด้วยเกลือแร่ เช่น การวิ่งมาราธอน หรือการออกกำลังกายหนักเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นต้น

แต่อย่างไรก็ตามเครื่องดื่มเกลือแร่เหล่านี้มักมีปริมาณน้ำตาลสูง หากเราใช้พลังงานจากการออกกำลังไปไม่ได้มากนัก พลังงานจากน้ำตาลจะกลายเป็นการสะสมทำให้เป็นการเพิ่มความอ้วนให้กับเราแทน

สำหรับคนที่เสียเหงื่อไปกับการออกกำลังกาย เครื่องดื่มที่ดีที่สุด คือ น้ำเปล่า เพราะเป็นสิ่งที่ชดเชยน้ำให้กับเราได้ดีที่สุดโดยไม่ส่งผลเสีย และยังเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยป้องกันไม่ให้ร่างกายเกิดการขาดน้ำได้ดี โดยควรดื่มให้เพียงพอทั้งก่อนและหลังการออกกำลังกาย

Leave a Reply