ABOUT
US

บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด

การกินดี มีสุขของผู้บริโภคถือเป็นหัวใจในการทำธุรกิจของเรา ฟอร์แคร์จึงได้มุ่งมั่นในการทำค้นคว้าวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมอาหารที่มีรสชาติอร่อย และมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีที่สุด ฟอร์แคร์กะทิธัญพืช คือ กะทิเพื่อสุขภาพ ที่สามารถใช้ในการประกอบอาหารแทนกะทิจากมะพร้าว เป็นสินค้าตัวแรกของเรา ซึ่งได้มีการจดอนุสิทธิบัตรไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545

และจากความสำเร็จที่ผ่านมา ฟอร์แคร์จึงได้นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีต่อสุขภาพเข้าสู่ตลาดอย่างต่อ เนื่อง ไม่ว่าจะเป็นฟอร์แคร์ บาลานซ์ เครื่องดื่มน้ำจมูกข้าว, ฟอร์แคร์ เฮลท์ตี้ครีม, เดลิแคร์ วิปปิ้งครีม ไลท์, เดลิแคร์ ไอศกรีมดัดแปลงชนิดเหลว พร้อมใช้ ซึ่งได้ทั้งคุณค่าทางโภชนาการและความอร่อยถูกใจผู้บริโภค

ฟอร์แคร์ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลความสำเร็จจากสมาคมต่าง ๆ ที่เล็งเห็นความตั้งใจในการสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่รักสุขภาพ

รางวัลและผลงาน

 • 2550 ฟอร์แคร์ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประจำปี 2550
 • 2552 ฟอร์แคร์ได้รับรางวัลในโครงการสร้างความตระหนักและเผยแพร่ ส่งเสริม SMEs ที่มีบรรษัทภิบาล
 • 2552 ฟอร์แคร์ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยจากมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 • 2554 ฟอร์แคร์ บาลานซ์ รสดาร์คช็อกโกแลต ได้รับรางวัลที่ 3 ในการประกวดนวัตกรรมอุตสาหกรรมด้านอาหาร จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 • 2555 กะทิธัญพืช ฟอร์แคร์ ได้รับรางวัลจากวุฒิสภาในฐานะผู้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
 • 2556 ฟอร์แคร์ได้รับใบรับรอง Thailand Trust Mark (TTM) จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 • 2558 บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด ได้รับรางวัลเพชรพาณิชย์ สาขาผู้ประกอบการ ผู้สร้างนวัตกรรม จากกระทรวงพาณิชย์
 • 2558 ฟอร์แคร์ บาลานซ์ ออร์แกนิก ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย จากมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมป
 • 2560 เดลิแคร์ ครีมนมมิกซ์ ได้รับรางวัลที่ 2 จากการประกวดการออกแบบเชิงนวัตกรรมด้าน Food design ประจำปี 2560
 • 2562 เทสตี้ฟิต บาริสต้า ไรซ์ มิลค์ คว้ารางวัลระดับชาติ นวัตกรรมใหม่เพื่อสุขภาพ AGRI PLUS AWARD 2019
 • 2562 เทสตี้ฟิต บาริสต้า ไรซ์ มิลค์ ได้รับรางวัล Rice Innovation Awards 2019 นวัตกรรมเพื่อคอกาแฟรักสุขภาพ
 • 2562 ฟอร์แคร์ ได้รับรางวัล ชีวจิต Awards 2019 เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคเสมอมาในปีนี้เราได้รับรางวัลมากถึง 3 รางวัล
  • BALANCE เครื่องดื่มดาร์กช็อกโกแลต ผสมคาเคาออร์แกนิก ได้รางวัล Reader’s Vote ในหมวด Natural Product DRINK
  • BALANCE ORGANIC น้ำนมข้าวกล้องออร์แกนิก ได้รับรางวัล Guru’s Pick ในหมวด Organic Product DRINK
  • TASTIFIT กะทิธัญพืช ได้รับรางวัล Guru’s Pick ในหมวด Nutaral Product FOOD
 • 2563 ฟอร์แคร์ ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อพนักงานดีเด่นแห่งปี จากสถานบันป๋วยอึ้งภากรณ์ ร่วมกับ สถานบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสมาคมธนาคารไทย
 • 2563 ฟอร์แคร์ได้รับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ และได้รับโล่เกียรติคุณธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า