สินค้าของ    
ฟอร์แคร์

4care synbio
4care probiotic prebiotic
4care synbiotic
4care reduce
4care reduce
4care reduce

ซินไบโอติก คือการรวมตัวของจุลินทรีย์ดี ที่เรียกว่าโพรไบโอติกและพรีไบโอติก (อาหารของโพรไบโอติก) ทำให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการทานโพรไบโอติก

โพรไบโอติก หรือจุลินทรีย์ดีในลำไส้ส่งผลต่อสุขภาพหลายด้านอย่างน่าอัศจรรย์ เช่น การอักเสบในร่างกายอันนำไปสู่โรคหัวใจ มะเร็ง การควบคุมน้ำหนัก และที่สำคัญคือระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

เพราะลำไส้ เปรียบเสมือนสมองที่สองของร่างกาย โดยป็นศูนย์รวมของเซลล์ภูมิคุ้มกันร่างกาย มากถึง 70-80% ของเซลล์ภูมิคุ้มกันทั้งหมด

โพรไบโอติก คือจุลินทรีย์ดี ที่ช่วยให้เซลล์ภูมิคุ้มกันในลำไส้แข็งแรง และทำงานได้ดีขึ้น จึงทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงมากขึ้นได้นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม การทานโพรไบโอติกอย่างเดียว อาจไม่เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะโพรไบโอติกจะสูญเสียไปได้ทั้งจากการขับถ่าย หรือการทานยาปฏิชีวนะ ซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าทั้งจุลินทรีย์ดีและร้าย

พรีไบโอติก คืออาหารของโพรไบโอติก ซึ่งช่วยให้โพรไบโอติกแข็งแรง เจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนได้อย่างทวีคูณ
การทานโพรไบโอติกให้ได้ประโยชน์สูงสุด จึงควรทานแบบซินไบโอติก คือทั้งโพรไบโอติกและพรีไบโอติก คู่กัน เพื่อให้ทั้งสองทำงานร่วมกัน (Synergize) เกิดเป็นพลังซินไบโอติก

 • ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกายได้ ทำให้ไม่เจ็บป่วยง่าย
 • ลดความเสี่ยงการติดเชื้อทั่วไปในระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่
 • บรรเทาอาการติดเชื้อในลำไส้ เช่น ท้องเสีย ลำไส้อักเสบ
 • บรรเทาอาการท้องผูก
 • ช่วยให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้น ลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ลดการเกิดแก๊ส
 • อร่อย สะดวก เคี้ยวได้ทุกวันโดยไม่ต้องแช่เย็น

(more)

ลดการติดเชื้อทางเดินหายใจ

โพรไบโอติก บาซิลลัสโคแอกกูเลน ที่อยู่ใน BALANCE SYNBIO ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เจ็บป่วยง่าย เนื่องจากเป็นโพรไบโอติกสายพันธุ์ที่การวิจัยค้นพบว่าช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะ โดยอาศัยหลักการเพิ่ม T-Cells หรือเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันชนิดจำเพาะที่ช่วยกำจัดสิ่งแปลกปลอมให้กับร่างกายของเรา โดยงานวิจัยของ Ganeden Biotech พบว่า เมื่อทานบาซิลลัสโคแอกกูแลน 500 ล้านตัว/วัน หรือเทียบเท่า BALANCE SYNBIO 5 เม็ด สามารถเพิ่มการสร้าง T-cell ของ TNF-α อย่างมีนัยสำคัญเมื่อทดสอบกับเชื้ออะดีโนไวรัสและเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ ระบบภูมิคุ้มกัน (Immune system) เป็นระบบสำคัญอย่างมากของร่างกาย เป็นกลไกที่จะช่วยปกป้องร่างกายจากอันตรายที่มาจากเชื้อจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรียที่อันตราย เชื้อไวรัส เป็นต้น ระบบภูมิคุ้มกันเริ่มสร้างตั้งแต่เราเป็นทารก และค่อยๆสมบูรณ์มากขึ้นเมื่อเราโตขึ้น วัยหนุ่มสาวจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงกว่าและเมื่ออายุมากขึ้นระบบภูมิคุ้มกันก็จะค่อยๆเสื่อมถอยลง นอกเหนือจากอายุที่มากขึ้น ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลง เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความเครียด การพักผ่อนไม่เพียงพอ เป็นต้น และถ้าระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงอาจทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบต่างๆของร่างกายและหายช้ากว่าคนที่มีภูมิคุ้มกันแข็งแรง การเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะแท้จริงแล้วเราเองก็สามารถสร้างใหม่เองได้ มาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงไปด้วยกัน ด้วย BALANCE SYNBIO โยเกิร์ตซินไบโอติกชนิดเม็ด (more)

ลดการติดเชื้อในลำไส้

“ลำไส้” เรียกได้ว่าเป็น “สมองอันดับสองของร่างกาย” เป็นระบบที่สำคัญอย่างมากต่อสุขภาพองค์รวมทั้งหมดของเรา เพราะลำไส้คือประตูหลักที่นำสารอาหารต่างๆ ไปสู่ส่วนอื่นในร่างกายผ่านทางระบบเลือด หากลำไส้มีความผิดปกติเกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อการได้รับสารอาหารของอวัยวะอื่นในร่างกายไปด้วย “โพรไบโอติก บาซิลลัสโคแอกกูแลน” ช่วยสร้างสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ ป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายจากจุลินทรีย์ตัวร้าย ที่อาจก่อให้เกิดการติดเชื้อหรือความผิดปกติอื่นๆ โดยโพรไบโอติก บาซิลลัสโคแอกกูแลนนี้ เป็นชนิดที่สร้างสปอร์มาห่อหุ้มตัวเองทำให้มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถอยู่รอดในอุณหภูมิสูงได้ดีกว่าชนิดอื่น (ไม่ใช่ทุกสายพันธุ์ที่สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงๆได้) (more)

ลดอาการท้องผูก ท้องเสีย ช่วยให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้น

สาเหตุหนึ่งของการท้องเสีย ลำไส้อักเสบ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือการทานยาแอนตี้ไบโอติกซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้จุลินทรีย์ดีที่อยู่ในลำไส้ตามธรรมชาตินั้นสูญเสียสมดุลไปและทำให้จุลินทรีย์ตัวร้ายส่งผลต่อสุขภาพของเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ส่วนอาการท้องผูกนั้นเกิดจากความผิดปกติในการเคลื่อนตัวของลำไส้ ลำไส้มีการเคลื่อนตัวช้าระหว่างการย่อยอาหารส่งผลให้การขับถ่ายเป็นไปอย่างยากลำบาก ปัจจุบันจึงเริ่มมีการให้ความสำคัญมากขึ้นกับการเสริมโพรไบโอติกเพื่อใช้ในการปรับสมดุลจุลินทรีย์ชนิดดี การศึกษาวิจัยพบว่า โพรไบโอติก บาซิลลัสโคแอกกูแลน สามารถช่วยบรรเทาอาการผิดปกติ อย่างอาการมีแก๊สในลำไส้มากเกินไป จนทำให้เกิดอาการท้องอืด ช่วยลดอาการท้องเสีย ช่วยให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้น (บรรเทาอาการท้องผูก) และรวมไปถึงช่วยปรับการทำงานของลำไส้ให้เป็นปกติ โดยโพรไบโอติก บาซิลลัสโคแอกกูแลนมีหน้าที่เข้าไปปรับสมดุลการเคลื่อนตัวของลำไส้ในร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย สร้างประโยชน์ให้กับระบบทางเดินอาหารของเราอย่างมาก (more)

สั่งซื้อเลย

 • บาลานซ์ เม็ดอม ซินไบโอติก รสโยเกิร์ต (10g X 15ซอง) BALANCE Synbiotic Tablets Yoghurt Flavor สร้างภูมิคุ้มกัน โพรไบโอติก Probiotic Prebiotic พรีไบโอติก

  ฿865.00
 • บาลานซ์ เม็ดอม ซินไบโอติก รสโยเกิร์ต (10g X 5ซอง) BALANCE Synbiotic Tablets Yoghurt Flavor สร้างภูมิคุ้มกัน โพรไบโอติก Probiotic Prebiotic พรีไบโอติก

  ฿299.00
 • บาลานซ์ เม็ดอม ซินไบโอติก รสโยเกิร์ต (10g X 15ซอง X 3กล่อง) BALANCE Synbiotic Tablets Yoghurt Flavor สร้างภูมิคุ้มกัน โพรไบโอติก Probiotic Prebiotic พรีไบโอติก

  ฿2,565.00

จำหน่ายแล้วที่ (ดูสาขาใกล้บ้านท่าน)

BALANCE SYNBIO ปลอดภัยสำหรับทุกคน ตั้งแต่ทารก เด็กอ่อน แม่ท้อง แม่ให้นม ผู้ใหญ่ รวมทั้งผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง สามารถทานในปริมาณที่แนะนำเท่ากันได้ทั้งทารก เด็ก และผู้ใหญ่

โพรไบโอติก บาซิลลัส โคแอกกูแลน ใน BALANCE SYNBIO ได้รับการวิจัยว่าปลอดภัย แม้ทานในปริมาณมาก และได้รับการรับรองมาตรฐาน GRAS FDA หรือ Generally Recognized As Safe Status จากองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นโพรไบโอติกบาซิลลัสโคแอกกูแลนชนิดแรกที่ได้รับ GRAS FDA รับรองว่าปลอดภัยสำหรับใช้ในสูตรอาหารทารก และระบุว่าปลอดภัยสำหรับทุกคน ตั้งแต่ทารก เด็กอ่อน แม่ท้อง แม่ให้นม ผู้ใหญ่ ไปจนผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

สามารถมั่นใจได้ว่าเด็ก รวมถึงทารก สามารถทานในปริมาณเท่ากันกับผู้ใหญ่ได้อย่างปลอดภัย ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทั้ง GRAS for infant formula และ GRAS No objection จาก US FDA

(more)

Research

คำถามที่พบบ่อย
บาลานซ์ ซินไบโอ โยเกิร์ตเม็ด ซินไบโอติก

คุณรู้ไหมว่า ภูมิคุ้มกันสร้างได้

1. ทำไมเราจึงต้องทาน บาลานซ์ ซินไบโอ

ในสภาวะแวดล้อมปัจจุบัน โดยเฉพาะในเมืองที่ไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพ พักผ่อนไม่เพียงพอ ทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพและเจอกับมลภาวะต่างๆ ทำให้ภูมิกันอ่อนแอลงได้ตลอดเวลา คนทุกวัยมีโอกาสติดเชื้อง่าย เช่น เป็นหวัด ท้องเสีย
บาลานซ์ซินไบโอ ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายไม่เป็นหวัดง่าย ช่วยเพิ่มการดูดซึมสารอาหาร ทำให้ร่างกายแข็งแรง ป้องกันท้องเสียและบรรเทาอาการลำไส้อักเสบและช่วยบรรเทาอาการท้องผูก

2. ทานบาลานซ์ ซินไบโอ แล้วดีอย่างไร

ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงด้วยวิธีธรรมชาติ เพราะ บาลานซ์ ซินไบโอ สามารถช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและในลำไส้ได้

3. บาลานซ์ ซินไบโอ ทำงานอย่างไร

บาลานซ์ ซินไบโอ เกิดจากการรวมโพรไบโอติกและพรีไบโอติกจากธรรมชาติ  คือรวมเชื้อจุลินทรีย์ที่ดี พร้อมอาหารของเชื้อเอาไว้ด้วยกัน รวมเรียกว่า ซินไบโอติก เป็นการผสานพลังที่ได้ผลแบบ  1+1 มากกว่า 2

4. เคยทราบมาว่า การทานโพรไบโอติก ต้องทานแบบมีชีวิต คือต้องทานในรูปแบบโยเกิร์ตและต้องแช่เย็นเท่านั้น จริงหรือไม่

ขึ้นอยู่กับชนิดของโพรไบโอติก หากเป็นโพรไบโอติกทั่วไปในรูปแบบโยเกิร์ตมักจะไม่สามารถทนความร้อนได้จึงต้องเก็บแช่เย็นเท่านั้น แต่สำหรับบาลานซ์ซินไบโอไม่ต้องแช่เย็นเพราะเราใช้เทคโนโลยี Encapsulation ซึ่งเป็นวิธีธรรมชาติที่ทำให้โพรไบโอติกสายพันธุ์บาซิลลัสโคแอกกูแลนสร้างสปอร์มาห่อหุ้มตัวเองไว้เพื่อปกป้องตัวเองจากความร้อนและกรดน้ำย่อยและน้ำดีต่างๆในระบบทางเดินอาหาร
โพรไบโอติกสายพันธุ์บาซิลลัสโคแอกกูแลนจึงสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องแช่เย็น ซึ่งการสร้างสปอร์นี้เป็นคุณสมบัติพิเศษเฉพาะโพรไบโอติกสายพันธุ์บาซิลลัสโคแอกกูแลนเท่านั้น

5. แนะนำการรับประทาน BALANCE SYNBIO

ทานเป็นประจำทุกวันเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และเพิ่มการดูดซึมโปรตีนและสารอาหาร
สำหรับการทานเพื่อการรักษา แนะนำปริมาณโดยแบ่งตามอาการของโรคดังนี้

 • กลุ่มโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง (inflammatory bowel diseases หรือ IBD) โรคโครห์น แนะนำทานวันละ 2 ซอง ต่อเนื่องอย่างน้อย 30 วันขึ้นไป
 • โรคลำไส้อักเสบ แนะนำทานวันละ 2 ซอง ต่อเนื่องอย่างน้อย 8 สัปดาห์
 • ช่วยให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้น ลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อและแก๊ส แนะนำทานวันละ 2 ซอง ต่อเนื่องอย่างน้อย 4 สัปดาห์

6. จำกัดไหมว่าห้ามบริโภคเกินวันละเท่าไหร่

สามารถทานได้ไม่จำกัด และไม่มีผลอันตรายใดๆ เพราะในลำไส้มนุษย์ก็มีเชื้อจุลินทรีย์ดีอยู่แล้ว ซึ่งจุลินทรีย์ทรีย์ดีเหล่านี้คอยสนับสนุนการทำงานของเซลส์ภูมิคุ้มกันซึ่งกว่า 70-80% อยู่ในลำไส้ของเรา

7. ซินไบโอติกคืออะไร

คือชื่อเรียกการทำงานร่วมกันของโพรไบโอติกและพรีไบโอติก สองอย่างผสานพลังกันทำให้มีประโยชน์มากขึ้น
การกินโพรไบโอติกอย่างเดียวอาจไม่พอ เพราะเราสูญเสียโพรไบโอติกไปได้จากการกินยาปฏิชีวนะหรือการขับถ่าย
โพรไบโอติกต้องการอาหาร ถึงจะอยู่ได้และเพิ่มจำนวนได้ การทานโพรไบโอติกให้ได้ประโยชน์จึงควรทานพรีไบโอติกควบคู่ไปด้วย การทานโพรไบโอติกเปรียบเสมือนเหมือนเราเลี้ยงปลาในบ่อถ้าไม่ให้อาหารโพรไบโอติกก็ตาย

8. โพรไบโอติกคืออะไร?

คือจุลินทรีย์ดีที่มีชีวิต ที่ช่วยปรับสมดุลให้กับจุลินทรีย์ดีในลำไส้ของเรา มีประโยชน์ในการ

 1. เสริมระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย
 2. กำจัดจุลินทรีย์ที่ก่อโรคต่างๆ
 3. ช่วยย่อยอาหาร
 4. สังเคราะห์วิตามิน
 5. ลดอาการท้องเสีย
 6. มีผลต่อน้ำหนักตัว

9. โพรไบโอติกมีในอาหารชนิดใดบ้าง

อาหารหมักโดยวิธีธรรมชาติ เช่น โยเกิร์ต กิมจิ ข้าวหมาก นัตโตะ ซาวเวอร์เคร้า มิโสะ ชีสบางชนิด แต่ก็ต้องมีชีวิตอยู่รอดไปจนถึงลำไส้ได้และทานในปริมาณที่เพียงพอจึงจะมีประโยชน์จริงๆ
ในบาลานซ์ซินไบโอ เราใช้โพรไบโอติกสายพันธ์บาซิลลัสโคแอกกูแลน GanedenBC30 ซึ่งได้รับการวิจัยแล้วว่ามีอัตราการอยู่รอดไปจนถึงลำไส้ได้มากกว่าโพรไบโอติกกลุ่มแลกโตบาซิลลัสและบิฟิโดแบคทีเรียมในโยเกิร์ตทั่วไปถึง 10 เท่า

10. บาลานซ์ ซินไบโอ ใช้โพรไบโอติกสายพันธุ์อะไร?

บาซิลลัส โคแอกกูแลน เป็นสายพันธุ์ที่เด่นเรื่องช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยเพิ่มการดูดซึมสารอาหารโดยเฉพาะ

11. พรีไบโอติก คืออะไร

คืออาหารของโพรไบโอติก เป็นใยอาหารแบบละลายน้ำได้

 • ช่วยให้โพรไบโอติกเติบโตแข็งแรง และเพิ่มจำนวนได้
 • ช่วยสร้างสภาวะกรดในลำไส้ ทำให้พวกเชื้อไม่ดีตายด้วย
 • ช่วยให้การขับถ่ายเป็นปกติ มวลนิ่ม ลื่นขึ้น
 • ลดการดูดซึมน้ำตาลและไขมัน

chicory

12. พรีไบโอติก มีในอาหารชนิดใด

อินนูลิน หน่อไม้ อาติโชค ข้าวโอ๊ต น้ำผึ้ง กล้วย ไวน์แดง อินนูลิน หอม แอปเปิ้ล

13. บาลานซ์ ซินไบโอ ใช้พรีไบโอติกจากอะไร

อินนูลินจากธรรมชาติ สกัดมาจากหัวชิคอรี่

14. เทียบกับโยเกิร์ตแล้ว ดีกว่าอย่างไร?

 • เชื้อที่อยู่ในโยเกิร์ต ไม่ใช่โพรไบโอติก (เชื้อจุลินทรีย์ที่ดี) เสมอไป ต้องเป็นโยเกิร์ตที่ระบุว่ามีโพรไบโอติกเท่านั้น
 • บาลานซ์ ซินไบโอ ไม่ต้องแช่เย็น อร่อย สะดวก ทานได้ทุกวัน ทำให้สามารถดูแลตัวเองได้ง่ายขึ้น อร่อยทุกวัน ดีทุกวัน
 • โยเกิร์ตมักจะมากับน้ำตาล (ยกเว้นรสธรรมชาติ) แต่บาลานซ์ ซินไบโอมีน้ำตาลเพียง 0.25 กรัมต่อเม็ด หรือ 1 ซอง มีน้ำตาลน้อย เพียง 2.5 กรัม (ไม่ถึง 1 ช้อนชา)

15. บาลานซ์ ซินไบโอ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างไร?

โพรไบโอติกสายพันธุ์ที่ใช้ในบาลานซ์ซินไบโอ เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการวิจัยในมนุษย์แล้วพบว่า เมื่อทานวันละ 500 ล้านตัว เป็นเวลา 28 วัน แล้วตรวจเลือด พบว่ามีค่าการต่อต้านเชื้อไวรัส Adenovirus และเชื้อหวัดสายพันธุ์ A ชนิด H3N2 มากขึ้น
เชื้อไวรัสและเชื้อหวัดสองตัวนี้ เป็นเชื้อที่ทำให้เป็นโรคติดเชื้อทั่วไป เช่น โรคหวัดที่แพร่ตามฤดูกาล เจ็บคอ หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ ท้องเสีย เป็นไข้ ตาแดง การติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะ ฯลฯ

16. เด็กสามารถทานได้หรือไม่

สามารถได้ทุกวัย โดยไม่มีอันตราย เด็กที่เริ่ม อม และเคี้ยวได้ (โดยไม่สำลัก) ก็สามารถรับประทานได้เช่นกัน
หากต้องการให้เด็กเล็กรับประทาน สามารถบดให้ละเอียด หรือ ละลายในน้ำแล้วป้อนได้

17. บาลานซ์ ซินไบโอ มีส่วนผสมอะไรบ้าง

อินนูลิน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติก 28%, น้ำตาล 0.25 กรัมต่อเม็ด, โยเกิร์ตผง 20%, จุลินทรีย์บาซิลลัส โคแอกกูแลน โพรไบโอติก 0.7%, สารเพิ่มปริมาณ (INS1400), สารป้องกันการจับเป็นก้อน (INS551), สารควบคุมความเป็นกรด (INS270),
แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ, ไม่เจือสี
ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร: มีผลิตภัณฑ์ของนม

18. มีปริมาณน้ำตาลมากไหม น้ำตาลตั้ง 25% เลยหรอคะ

แม้จะมีน้ำตาลในส่วนประกอบ 25% แต่จริงๆแล้วถือว่าไม่มาก โดย
1 เม็ด น้ำหนักแค่ 1 กรัม จึงมีน้ำตาลแค่ 0.25 กรัม
ทั้งซองมี 10 เม็ด คิดเป็นน้ำตาลเพียงแค่ 2.5 กรัม (ไม่ถึง 1 ช้อนชา )

19. แพ้นมทานได้ไหม

ทานไม่ได้ เนื่องจากบาลานซ์ ซินไบโอ ทำจากโยเกิร์ตที่มาจากนมวัว

20. เป็นเบาหวานทานได้ไหม

ขึ้นอยู่กับว่าเป็นเบาหวานในระดับไหน โดยแนะนำให้ตรวจสอบปริมาณน้ำตาลที่ต้องควบคุม
บาลานซ์ ซินไบโอ 1 เม็ด มีน้ำตาล 0.25 กรัม และ 1 ซอง (10 เม็ด) มีน้ำตาลอยู่ 2.5 กรัม

21. บาลานซ์ ซินไบโอ จดทะเบียนเป็นอะไร

บาลานซ์ซินไบโอ จดทะเบียนเป็นอาหารทั่วไปประเภทลูกอม ไม่ได้จดเป็นประเภทอาหารเสริม เนื่องจากเป็นสินค้าที่ปลอดภัย สามารถทานได้ทุกคน ทุกวัย รวมทั้งเด็กและสตรีมีครรภ์

ร้านยา เซฟดรัก

สาขาที่ ชื่อสาขา
1 BigC Extra Klong 3
2 BigC Extra Cholburi
3 BigC Extra Bangbon
4 BigC Extra Bangyai
5 BigC Extra Petchkasem
6 BigC Extra Rachadapisek
7 BigC Extra Ratanatibed
8 BigC Extra Srinakarin
9 BigC Extra Somrong
10 BigC Extra Sukapiban3
11 BigC Extra Sukapiban5
12 BigC Extra Nongjok
13 BigC Extra Onnut
14 BigC Extra Issarapap
15 BigC Changwattana
16 BigC Chachengsao
17 BigC Thunyaburi
18 BigC Nakonpatom
19 BigC Banpong
20 BigC Petchkasem
21 BigC Rachadamri
22 BigC Radburana
23 BigC Sakaew
24 BigC Sukapiban 3
25 BigC Sukhothai
26 Central Changwattana
27 Central Bangna
28 Central Pattaya Beach
29 Lotus Krabi
30 Lotus Toongsong
31 Lotus Nawanakorn
32 Lotus Pongpetch
33 Lotus South Pattaya
34 Lotus Pattalung
35 Lotus Phuket
36 Lotus Rangsit-Nakornnayok

ร้านยา บู๊ทส์

สาขาที่ ชื่อสาขา
1 SUVARNABHUMI 2.28 AL3
2 SUVARNABHUMI 2.04 SD4
3 Airport Donmueng 2
4 THE MALL – KORAJ
5 Mercury Ville
6 Cent. Festival Chiangmai
7 BIG C KRABI
8 Big C Aranyaphrathet
9 Robinson Kanchanaburi
10 Siam Discovery
11 MAYA Chiang Mai (2nd Fl)
12 Central World 4th Floor
13 Pattaya Naklua Soi29/1
14 Jungceylon G Floor
15 BIG C – RACHADUMRI
16 KHAO SARN ROAD 2
17 River City
18 MBK 1st Floor
19 Central Plaza Marina
20 The Bay Pattaya
21 Maya Chiangmai
22 Central Festival Samui
23 The Plaza Chiangmai
24 TAPAE GATE CHIANGMAI
25 Siam Squre 2
26 KADSUANKAEW CHIENGMAI
27 SILOM 3
28 EXCHANGE TOWER
29 BIG C HANG DONG
30 ESPLANADE RATTANATIBET

ร้านยา พีแอนด์เอฟ

สาขาที่ ชื่อสาขา เบอร์โทร
1 เซ็นทรัล ขอนแก่น ชั้น 1 โทร. 043-288-477
2 เซ็นทรัล ขอนแก่น ชั้น G โทร.043-288-478
3 เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ชั้น โทร.1 02-193-8141
4 เซ็นทรัล ชลบุรี ชั้น G โทร.038-053-794
5 เซ็นทรัล เชียงราย ชั้น G โทร.053-179-819
6 เซ็นทรัล เชียงใหม่ ชั้น G โทร.053-288-529
7 เซ็นทรัล บางนา ชั้น G โทร.02-361-1054
8 เซ็นทรัล บางนา ชั้น 3 โทร.02-361-0764
9 เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 1 โทร.02-884-8148
10 เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 2 โทร.02-872-4763
11 เซ็นทรัล พระราม 3 ชั้น G โทร.02-673-6643
12 เซ็นทรัล พระราม 9 ชั้น G โทร.02-108-3255
13 เซ็นทรัล พระราม2 ชั้น G โทร.02-872-4646
14 เซ็นทรัล พัทยาบีช ชั้น G โทร.038-043-176
15 เซ็นทรัล พิษณุโลก ชั้น G โทร.055-338-566
16 เซ็นทรัล ระยอง ชั้น 2 โทร.033-013-034
17 เซ็นทรัล รามอินทรา ชั้น 1 โทร.02-552-3518
18 เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ชั้น 1 โทร.02-526-6065
19 เซ็นทรัล เวสต์เกต ชั้น G โทร.02-019-9862
20 เซ็นทรัล ศาลายา ชั้น 3 โทร.034-107-213
21 เซ็นทรัล สมุย ชั้น 1 โทร.077-410-490
22 เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ชั้น 25 โทร.077-489-735
23 เซ็นทรัล หาดใหญ่ ชั้น 4 โทร.074-339-838
24 เซ็นทรัล อีสวิลล์ ชั้น 1 โทร.02-042-0400
25 เซ็นทรัล อุดรธานี ชั้น B โทร.042-343-499
26 เซ็นทรัล อุบลราชธานี ชั้น 1 โทร.045-422-292
27 เซ็นทรัลเวิลด์ ตึกออฟฟิศ ชั้น B1 โทร.02-646-1527
28 เดอะ เซอเคิล ราชพฤกษ์ ชั้น 1 โทร.02-863-8511
29 เดอะมอลล์ ท่าพระ ชั้น G โทร.02-477-9255
30 เดอะมอลล์ บางแค ชั้น 1 โทร.02-455-0516
31 โตคิว มาบุญครอง ชั้น 3 โทร.02-611-4850
32 ท็อปส์ เซียร์รังสิต ชั้น 1 โทร.02-992-5319
33 ท็อปส์ โซโห ชั้น 1 โทร.02-223-3575
34 ท็อปส์ นางลิ้นจี่ ชั้น 1 โทร.02-678-7141
35 ท็อปส์ บุรีรัมย์ ชั้น 1 โทร.044-600-646
36 ท็อปส์ ประชานิเวชน์ ชั้น 1 โทร.02-954-2647
37 ท็อปส์ ปราจีนบุรี ชั้น 1 โทร.037-454-843
38 ท็อปส์ มเหสักห์ ชั้น 1 โทร.02-235-9551
39 ท็อปส์ รามคำแหง (สุขาภิบาล 3) ชั้น 1 โทร.02-729-4987
40 ท็อปส์ ศรีสมาน (TRS ) ชั้น 1 โทร.02-501-5909
41 ท็อปส์ อาร์.ซี.เอ. ชั้น 1 โทร.02-641-5868
42 ท็อปส์ อุดมสุข ชั้น 1 โทร.02-398-1147
43 ที-สแควร์ ปิ่นเกล้า ชั้น 1 โทร.02-881-9305
44 บิ๊กซี พัทยาใต้ ชั้น 2 โทร.038-374-857
45 บิ๊กซี ติวานนท์ ชั้น 2 โทร.02-968-6272
46 บิ๊กซี บางนา ชั้น 2 โทร.02-744-3476

ร้านซูรูฮะ

สาขาที่ ชื่อสาขา เบอร์โทร
1 โครงการเกตเวย์เอกมัย 021082850 / 085-675-8120
2 ศูนย์การค้าซีคอน บางแค 024582673 / 085-675-8051
3 ศูนย์การค้า ซีคอนสแควร์ 021385761 / 084-700-0374
4 J-Park Waseda 038339864 / 081-375-6270
5 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ 022860918 / 091-5578876
6 วันอุดมสุข 023987370 / 092-223-3868
7 เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เชียงใหม่ 052081549 / 092-223-3869
8 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ 022670518 / 092-225-2337
9 ถนนคู้บอน 021842159 / 099-759-4656
10 อาคารญาดา 022362681 / 099-759-4665
11 SiamSQ 022525686 / 092-225-9916
12 ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ 025087068 / 092225-9864
13 ศูนย์การค้าเมกาบางนา 092-225-4048 / 092-225-4048
14 Rama III soi 29 099-759-4566
15 โครงการ ลาซาล อเวนิว 092-225-4047
16 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21พัทยา 0900901950
17 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม 0909082569
18 Gateway Bangsue  ศูนย์การค้าเกตเวย์ แอท บางซื่อ 0909067369
19 Esplanade Ratchada  ศูนย์การค้า เอสพละนาด รัชดา 0910100304
20 อาคารวิคตอรี่คอร์นเนอร์ 092-6592969
21 ดองกี้ มอลล์ทองหล่อ 063-8201915
22 Asia tique 081-5717781

ร้านขายยา D-Chain

สาขาที่ ชื่อสาขา
1 โชคชัย 4
2 Maxvalue สุขุมวิท 71
3 Tops เซ็นจูรี่
4 หนองจอก 2
5 Tesco ท่ามะกา
6 Tesco ปากเกร็ด
7 Tesco Express เสนานิคม
8  Tesco พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
9 Tesco กำแพงแสน จ.นครปฐม
10 Tesco บ้านฉาง จ.ระยอง
11 เพชรเกษม 81
12 เดอะพาซิโอ ลาดกระบัง
13  Tesco เยาวราช
14 ปตท. รามอินทรา กม.11
15 ปตท. ราชพฤกษ์ 4
16 Maxvalue หลักสี่
17 Maxvalue ประชาอุทิศ ทุ่งครุ
18 แพลทินั่ม ประตูน้ำ
19 Tops ตรัง
20 รามคำแหง 29
21  Tesco วังหิน
22 เจริญกรุง 107
23 หลักสามบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
24 Tops บางรัก
25 ต.รวมโชค (ลาดพร้าว 53)
26 Tops อมอรินี่ รามอินทรา
27 ปตท. เอกชัย-บางบอน
28 Century สุขุมวิท (อ่อนนุช)
29 วิภาวดี 64
30 กรองทอง จตุจักร
31 อโศก-ดินแดง
32 เซียร์รังสิต
33 วงศ์สว่าง
34 เดอะไลท์เฮาส์ เจริญนคร 14
35 สุขุมวิท 11 (นานา)
36 สุขุมวิท 21

ร้านยา ฟาซิโน

สาขาที่ ชื่อสาขา
1 สาขาพัทยา
2 สาขาแม็คโครคลองหลวง
3 สาขาปตท.สนามเป้า
4 สาขาหน้าโลตัส ชัยภูมิ
5 ปตท.แหลมฉบัง
6 สาขาอุบลฯ วารินชำราบ
7 สาขาตลาดฉัตรชัยหัวหิน
8 สาขาข้างโลตัสท่าม่วง
9 สาขา สัตหีบ กม.10/td>
10 ศิริราช ท่าน้ำ
11 สาขาหน้ารพ.อุตรดิตถ์
12 สาขาเทสโก้ โลตัส หลังสวน
13 สาขาดอนหวาย
14 สาขาปตท.เซียร์ ขาเข้า
15 ปตท.เพชรพระเทพ
16 สาขาปตท.สุขาภิบาล 2
17 สาขาพัทยาตลาดไร่วนาสินธุ์ จ.ชลบุรี
18 สาขา สี่แยกทศกัณฑ์ พุทธมณฑล สาย2
19 สาขาแยกปราณบุรี
20 สาขาหน้าหอนาฬิกา จ.เชียงราย
21 สาขาศูนย์ยาเชียงราย
22 สาขาโรงพยาบาลนครปฐม
23 สาขา โลตัสบางกะปิ
24 สาขาบางบัวทอง
25 สาขาปตท.พระราม2 (กม.7)